Algemene voorwaarden

License Masters® B.V. hanteert de algemene voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Nederland ICT heeft deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Klik op deze link Nederland ICT Voorwaarden 2014 om een exemplaar van deze voorwaarden te lezen.

Ver-ICT-NL-logo