Juridische zaken

 

Sinds juli 2012 is het toegestaan om de gebruiksrechten van een licentie over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In juli 2012 werd namelijk een historische besluit genomen door het Europees Hof van Justitie in een zaak tussen Oracle tegen Usedsoft . De zaak diende om de wettigheid van de secundaire softwarelicenties markten te toetsen in overeenstemming met de Europese Software Richtlijn 2009/24/EC.

Zie ook http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=NL&text=&pageIndex=0&docid=124564&cid=78190. Het Bondsgerechtshof in Duitsland heeft de uitspraak op 30 januari 2014 nogmaals bevestigd en verduidelijkt.

In juridische termen betreft het uitputting van het distributierecht ten aanzien van een kopie van een computerprogramma wanneer die kopie via een download op internet voor gebruik zonder beperking in de tijd ter beschikking wordt gesteld. Op voorwaarde dat de eerste verkrijger van het computerprogramma zijn kopie onbruikbaar heeft gemaakt, kan de koper van een gebruikte softwarelicentie een kopie downloaden en dus gebruiken. Uiteraard rekening houdend met de beperking van het reproductierecht ten aanzien van gebruik voor het beoogde doel.
Praktisch gezien komt het dan vooral neer op eeuwigdurende licenties, die tweedehands verkocht kunnen worden. Verder is de uitspraak ook van toepassing op gedownloade software en geldt dus niet alleen voor software die op schijf of USB-stick staat. De op deze manier aangeschafte software mag dus worden verhandeld.

 

Meer weten?

Ver-ICT-NL-logo

Lees wat de Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland hierover zegt:

http://www.nederlandict.nl/?id=12209

 

MinBuZa-logo http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2011/zaaknummer-101-200/c-128-11-usedsoft.html

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Kunnen tweedehands licenties gekocht worden buiten Europa?

De huidige jurisprudentie betreft het EU gebied. License Masters® levert dan ook alleen licenties die (aantoonbaar) oorspronkelijk gekocht zijn in het EU-gebied.

2. Is het legaal om tweedehands licenties te gebruiken?

Ja, zie ook (juridische zaken). License Masters® levert de tweedehands licenties conform de EU richtlijnen uit 2012 en 2009. Daarbij legt License Masters® per transactie een dossier aan, zodat de herkomst van de software altijd traceerbaar is. Dit dossier wordt in Escrow gegeven.

3. Kan alle software worden doorverkocht?

Nee, het geldt met name voor eeuwigdurende licenties, waarbij het niet uitmaakt hoe de software is aangeschaft, dus op schijf of via een download center. Zowel Microsoft Open licenties als Volume licenties voldoen hieraan. OEM licenties niet.

4. Is het mogelijk om een deel van de aangeschafte Volume licenties te verkopen?

Het is toegestaan om een deel van de aangeschafte Volume licenties te verkopen. Zie ook (transacties).

5. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de licenties die ik aanschaf echt zijn en dat de overdracht 100% legaal is in de ogen van de software fabrikant?

Naast de factuur en leveringsdocumenten, zorgt License Masters® ervoor dat de oorspronkelijke aankoopbewijzen van de oorspronkelijke eigenaar, het bewijs van niet-gebruik door de oorspronkelijke eigenaar en evt. noodzakelijke codes bij een notaris in Escrow worden gegeven. Deze Escrow overeenkomst is onderdeel van de leveringsdocumenten van License Masters®. Op deze manier is de transactie conform de EU richtlijnen.

Lees meer over:
 
De transactie

Het gebruik

Overig